„Мојот сон за мир“ (20.9.2022)

На 20.9.2022, како дел од Неделата на мир во Бугарија, се одржаа активности и во училиштето „Артис“ во Софија. Еден дел од активностите беше сликање на тема „Мојот сон за мир“, во врска со гостувањето на тимот на „Шри Чинмој единство-дом трка за мир“ („Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run“). Делата на присутните деца беа воодушевувачки и најинспиративни.