Песни на душата

Шри Чинмој е маестро, врховен музичар и композитор, чии дела го држеа во најбудно внимание дури…

Шри Чинмој улици

Повеќе од 70 „Шри Чинмој“ улици во повеќе од 15 земји се посветени од страна на…

Шри Чинмој Мир-Цветови

Повеќе од 150 нации се посветени на мирот како национални лидери на Шри Чинмој Мир-Цветови-Нации (Sri…

Единство-Срце-Солзи и Насмевки

„Единство-Срце-Солзи и Насмевки“ („Oneness-Heart-Tears and Smiles“) е светска волонтерска мрежа на развиени професионалци кои под директно…

Подигнување на светот со единство-срцето

Презентирана на мажи, жени и деца од сите сфери на животот, наградата „Подигнување на светот со…

Шри Чинмој Центар

За тие што го видоа личното водство и менторство во продлабочувањето на нивното сопствено разбирање за…

Шри Чинмој единство-дом трка на мирот

Основана од Шри Чинмој во 1987-мата година, „Шри Чинмој единство-дом трката на мирот“ („Sri Chinmoy Oneness-Home…

Шри Чинмој маратон тим

Цврсто верувајќи во неоходноста од физичкото здравје, Шри Чинмој не само што ги помогна првите маратони…