ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ НА НЕВОЗМОЖНОТО во Домот на култура „Бранд Петрушев“ – Богданци (15.12.2023)