Шри Чинмој говори

Шри Чинмој говори за прифаќањето ученици
Шри Чинмој говори за духовноста и љубовта за Бог
Интервју на oтец Том со Шри Чинмој
Шри Чинмој говори за духовното значење на водата
Шри Чинмој говори за иднината
Шри Чинмој говори за јогата
Шри Чинмој ја објаснува медитацијата за почетници
Шри Чинмој говори за 6-дневната и 10-дневната трка
Шри Чинмој на Си-Ен-Ен (CNN)
Шри Чинмој говори како да ја изнесете во преден план светлината во другите
Шри Чинмој говори за светлината и темнината
Шри Чинмој говори за религијата и судбината
Шри Чинмој говори за религијата, љубовта за Бог и патот на срцето
Шри Чинмој за абецедата на медитацијата
Шри Чинмој говори за значењето на неговото подигнување тежини
Шри Чинмој говори што е духовен Учител или Гуру
Шри Чинмој говори за неговиот духовен пат
Шри Чинмој говори за музиката и медитацијата
Шри Чинмој говори за молитвата и медитацијата
Шри Чинмој говори за себенадминувањето
Шри Чинмој говори за умот и срцето
Шри Чинмој говори за духовната музика
Шри Чинмој говори за реинкарнацијата
Шри Чинмој говори за духовното патување
https://www.youtube.com/watch?v=ymJGug8kTkg
Шри Чинмој говори за душата и Бог како жива реалност
Шри Чинмој говори за љубовта, посветеноста и предаденоста
Шри Чинмој говори за музиката како универзален јазик на Бог
Интервју со Шри Чинмој од 1977-мата година
Шри Чинмој говори за Богореализацијата и реинкарнацијата
Шри Чинмој говори за молитвата и медитацијата
Внатрешното знаечење на триатлонот, пливањето, велосипедизмот и трчањето
Интервју на Џоил Мартин со Шри Чинмој
Интервју на Махасамрат Бил Перл со Шри Чинмој