„Мирот започнува со мене“ – ООУ „Петар Поп Арсов“ – Скопје

Тимот на „Шри Чинмој единство-дом трка на мирот“ („Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run“) во посета на ООУ „Петар Поп Арсов“ – Скопје.