ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ НА НЕВОЗМОЖНОТО во „Кинотека“ – Скопје (27.1.2024)