„Трката на мирот“ во ООУ „Кочо Рацин“ – Скопје

Тимот на „Шри Чинмој единство-дом трка на мирот“ („Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run“) во посета на ООУ „Кочо Рацин“ – Скопје.