Изложба: Подигнување на светот со единство-срцето (29.6.2013)