Изложба „Подигнување на светот со единство-срцето“ (29.6.2013)