ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ НА НЕВОЗМОЖНОТО во Домот на култура „Илинден“ – Демир Хисар (6.10.2023)