Шри Чинмој триатлон на себенадминување / балкански шампионат, Власина, Србија (5.9.2021)