Шри Чинмој триатлон на себенадминување / балкански шампионат – Власина, Србија (5.9.2021)