Трка на 2 милји во Градски парк – Скопје (12.6.2021)