Визијата на Божјата зора

Оваа збирка на текстови од просветлен духовен Учител, со зачудувачка едноставност пренесува безвременски вистини. Тие се…

Филозофија за новиот милениум

Птица во кафез, ослободена птица

Пријателство

Одам надвор, влегувам внатре