Правила и услови

Нарачаните производи може да се платат со готовина откако нарачката ќе биде доставена.

Врската со нашата веб-страница е заштитена со дигитален SSL сертификат издаден од Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA.

Испорака на производите се врши на адресата за достава наведена од страна на купувачот.

Производите се испраќаат во рок од 48 часа, а како доставувач се користи Карго Експрес.
Доставувањето се врши за период од 2 до 14 работни дена.

Содржините објавени на веб-страницата на „Медитација“ се состојат од сопствени содржини, содржини од партнери / извори / автори кои се користат со нивна дозвола. Содржините на веб-страницата и услугите се заштитени со авторски права. Менување, позајмување, продажба или дистрибуција на таквите содржини е можно само со претходна писмена дозвола од „Медитација“. Доколку корисникот смета дека дошло до повреда на авторските права на веб-страницата, должен е да нè извести.

9.2.2023